AKTUALITY‎ > ‎

Pozvánka na Valnou hromadu T.J. Sokol Velký Osek

přidáno: 20. 3. 2019 2:14, autor: Správce WEBu
Vážené sestry, vážení bratři

dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na Valnou hromadu naší T.J.Sokol Velký Osek, která se koná v pátek 29.3.2019 od 18.00 hod. ve schůzovní místnosti sokolovny.


Program : 
1) Zahájení
2) Volba návrhové a mandátové komise
3) Stanovení zásad pro příspěvky do rozpravy a předkládání návrhů
nebo pozměňovacích návrhů a hlasování
4) Zpráva výboru jednoty o činnosti T.J. - br.Otta
5) Zpráva o hospodaření jednoty – s.Adamcová
6) Zpráva člena pověřeného kontrolou – br.Koška
7) Volba starosty, místostarosty, jednatele a člena pověřeného
kontrolou T.J.
8) Volba vyslanců do výboru Župy
9) Plán činnosti T.J.na rok 2019
11) Rozpočet T.J. na rok 2019
12) Diskuze
13) Usnesení a závěr

T.J.Sokol Velký Osek
Ing.Jiří Otta v.r.
starosta
Comments