AKTUALITY‎ > ‎

Pozvánka na Valnou hromadu T.J.Sokol Velký Osek

přidáno: 12. 3. 2018 14:23, autor: Správce WEBu   [ aktualizováno 12. 3. 2018 14:23 ]
Vážené sestry, vážení bratři,

dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na Valnou hromadu naší T.J.Sokol Velký Osek, 
která se koná ve čtvrtek 29.3.2018 od 18.30 hod. ve schůzovní místnosti v sokolovně.

Program : 
 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a návrhové komise
 3. Stanovení zásad pro příspěvky do rozpravy a předkládání návrhů nebo pozměňujících návrhů a hlasování
 4. Zpráva výboru jednoty o činnosti T.J. - br.Otta
 5. Zpráva o hospodaření jednoty – s.Adamcová
 6. Zpráva člena pověřeného kontrolou – br.Koška
 7. Zřízení nového oddílu – společenských her
 8. Revokace prodeje stavby z LV 670 ve vlastnictví T.J. Sokol Velký Osek, 
  stojící na pozemku parc.č.st.946 o výměře 124 m2
 9. Prodej části st.100 o výměře 324m2 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku kat.č.683/3 o výměře 1840m2 – ostatní plocha v k.ú. a obci Velký Osek dle znaleckého posudku č.138/9105/2017 ze dne 18.6.2017, 
  zpracovatel Ing.Karel Fousek
 10. Plán činnosti T.J. na rok 2018
 11. Rozpočet T.J. na rok 2018
 12. Oslavy 100.výročí vzniku Československa
 13. Diskuze
 14. Usnesení a závěr
T.J.Sokol Velký Osek
Ing.Jiří Otta v.r.
starosta
Comments