AKTUALITY‎ > ‎

Mimořádná valná hromada T.J. Sokol Velký Osek

přidáno: 1. 10. 2015 13:20, autor: Správce WEBu   [ aktualizováno 14. 10. 2015 0:02 ]

Vážené sestry, vážení bratři
dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval
 na mimořádnou Valnou hromadu 
naší T. J. Sokol Velký Osekkterá se koná 
v pondělí 2. listopadu 2015 od 18.30 hod. 
ve vinárně Restaurace Dělnický dům 
ve Velkém Oseku.

Ing. Jiří Otta
Program : 
  1. Zahájení
  2. Bezúplatný převod majetku Tělocvičné jednoty Sokol Velký Osek na Obec Velký Osek, a to nemovitostí vyznačených na LV 670 : pozemek st.100,  o výměře 1066 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, budovy č.p.81 stojící na st.100, pozemek parc.č.: 683/3 o výměře 1840 m2 – ostatní plocha
  3. Diskuze
  4. Usnesení a závěr
Comments