AKTUALITY


Pozvánka na Valnou hromadu T.J. Sokol Velký Osek

přidáno: 20. 3. 2019 2:14, autor: Správce WEBu

Vážené sestry, vážení bratři

dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na Valnou hromadu naší T.J.Sokol Velký Osek, která se koná v pátek 29.3.2019 od 18.00 hod. ve schůzovní místnosti sokolovny.


Program : 
1) Zahájení
2) Volba návrhové a mandátové komise
3) Stanovení zásad pro příspěvky do rozpravy a předkládání návrhů
nebo pozměňovacích návrhů a hlasování
4) Zpráva výboru jednoty o činnosti T.J. - br.Otta
5) Zpráva o hospodaření jednoty – s.Adamcová
6) Zpráva člena pověřeného kontrolou – br.Koška
7) Volba starosty, místostarosty, jednatele a člena pověřeného
kontrolou T.J.
8) Volba vyslanců do výboru Župy
9) Plán činnosti T.J.na rok 2019
11) Rozpočet T.J. na rok 2019
12) Diskuze
13) Usnesení a závěr

T.J.Sokol Velký Osek
Ing.Jiří Otta v.r.
starosta

Noc sokoloven 21.9.2018

přidáno: 11. 9. 2018 3:56, autor: Správce WEBu

Srdečně Vás zveme na Noc sokoloven, která se koná v pátek 21.9.2018

Program:

16 hod. : vrhání nožů, seker, hvězdic,
                        střílení z kuše a foukačky,
                        souboje měkčenými zbraněmi  
19 hod. : prohlídka sklepních prostor, 
                    čtení z kroniky
20 hod. : sklípek reprodukovaná hudba,
                       „Veselka“ country naživo

pivo Krakonoš, domácí pochutiny, drobné soutěžní dárky pro děti

Pozvánka na Valnou hromadu T.J.Sokol Velký Osek

přidáno: 12. 3. 2018 14:23, autor: Správce WEBu   [ aktualizováno 12. 3. 2018 14:23 ]

Vážené sestry, vážení bratři,

dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na Valnou hromadu naší T.J.Sokol Velký Osek, 
která se koná ve čtvrtek 29.3.2018 od 18.30 hod. ve schůzovní místnosti v sokolovně.

Program : 
 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a návrhové komise
 3. Stanovení zásad pro příspěvky do rozpravy a předkládání návrhů nebo pozměňujících návrhů a hlasování
 4. Zpráva výboru jednoty o činnosti T.J. - br.Otta
 5. Zpráva o hospodaření jednoty – s.Adamcová
 6. Zpráva člena pověřeného kontrolou – br.Koška
 7. Zřízení nového oddílu – společenských her
 8. Revokace prodeje stavby z LV 670 ve vlastnictví T.J. Sokol Velký Osek, 
  stojící na pozemku parc.č.st.946 o výměře 124 m2
 9. Prodej části st.100 o výměře 324m2 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku kat.č.683/3 o výměře 1840m2 – ostatní plocha v k.ú. a obci Velký Osek dle znaleckého posudku č.138/9105/2017 ze dne 18.6.2017, 
  zpracovatel Ing.Karel Fousek
 10. Plán činnosti T.J. na rok 2018
 11. Rozpočet T.J. na rok 2018
 12. Oslavy 100.výročí vzniku Československa
 13. Diskuze
 14. Usnesení a závěr
T.J.Sokol Velký Osek
Ing.Jiří Otta v.r.
starosta

PŘIJĎTE SI PRO BETLÉMSKÉ SVĚTLO

přidáno: 10. 12. 2017 23:32, autor: Správce WEBu   [ aktualizováno 12. 12. 2017 13:50 ]


BETLÉBSKÉ SVĚTLO 2016

17. 12. 2017 od 17 do 20 hodin se bude
ve Velkém Oseku u sokolovny
rozdávat

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Přijďte si odnést domů trochu klidu, míru, vánoční atmosféry a sváteční pohody

NOC SOKOLOVEN 2017 A OSECKÝ VRH

přidáno: 24. 9. 2017 5:46, autor: Správce WEBu   [ aktualizováno 24. 9. 2017 6:09 ]

ALBUM

NOC SOKOLOVEN 2017

přidáno: 16. 8. 2017 4:19, autor: Správce WEBu   [ aktualizováno 4. 9. 2017 0:05 ]

Valná hromada

přidáno: 30. 3. 2017 9:23, autor: Správce WEBu   [ aktualizováno 30. 3. 2017 9:25 ]

Valná hromada naší T.J.Sokol  Velký Osek se koná ve čtvrtek 30.3.2017 od 18.30 hod. ve schůzovní místnosti v sokolovně.

Šibřinky a Dětský karneval

přidáno: 3. 3. 2017 6:43, autor: Správce WEBu   [ aktualizováno 4. 4. 2017 6:52 ]

T.J. Sokol Velký Osek pořádá v sobotu 25.3.2017 u příležitosti 155. výročí založení SOKOLA
 
na sále Dělnického domu ve Velkém Oseku

ŠIBŘINKY od 20:00 hod. Vstupné 100,- Kč , Masky 50,- Kč.
a
Dětský karneval od 14:00 hod. do 16:00 hod. Vstupné je dobrovolné.


https://sites.google.com/a/sokolvelkyosek.cz/t-j-sokol-velky-osek/home/_draft_post-2/Sibrinky.PNG
https://sites.google.com/a/sokolvelkyosek.cz/t-j-sokol-velky-osek/home/_draft_post-2/Karneval.PNG

155 LET SOKOLA

přidáno: 18. 2. 2017 1:37, autor: Správce WEBu   [ aktualizováno 18. 2. 2017 1:51 ]

16. února 2017 uplynulo 155 let od založení Sokola. Připomeňme si slavné okamžiky a žijme budoucností!

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

přidáno: 8. 12. 2016 4:01, autor: Správce WEBu   [ aktualizováno 18. 12. 2016 13:36 ]www.betlemskesvetlo.cz

1-10 of 88