AKTUALITY


DEN DĚTÍ U SOKOLOVNY

přidáno: 18. 5. 2016 4:00, autor: Správce WEBu   [ aktualizováno 25. 5. 2016 6:57 ]

https://sites.google.com/a/sokolvelkyosek.cz/t-j-sokol-velky-osek/home/dendetiusokolovny/dendeti%20v2.jpg
https://sites.google.com/a/sokolvelkyosek.cz/t-j-sokol-velky-osek/home/dendetiusokolovny/dendeti_patamat.jpg

DĚTSKÝ KARNEVAL

přidáno: 31. 3. 2016 14:02, autor: Správce WEBu   [ aktualizováno 31. 3. 2016 14:13 ]


Velikonoční turnaj ve stolním tenise

přidáno: 19. 3. 2016 14:30, autor: Správce WEBu

T. J. Sokol Velký Osek pořádá turnaj ve stolním tenise pro žáky MZŠ ve Velkém Oseku.

Sobota 2. dubna od 9.00 hodin v tělocvičně MZŠ ve Velkém Oseku

1. kategorie 1. - 5. třída
2. kategorie 6. - 9. třída

Zápis do turnaje a rozehrání od 8.30 hodin.

Sebou si vemte pálku (lze i zapůjčit), sportovní oděv, sálovou obuv bez černé podrážky, pití.

Přijďte si po Velikonocích zasportovat a získat hodnotné ceny.

ŠIBŘINKY A DĚTSKÝ KARNEVAL

přidáno: 10. 3. 2016 3:26, autor: Správce WEBu   [ aktualizováno 31. 3. 2016 14:04 ]

T.J. Sokol Velký Osek pořádá na sále Dělnického domu ve Velkém Oseku

ŠIBŘINKY
v sobotu 26. března 2016 od 20 hod.
k tanci a poslechu hraje ESO Míly Hartmana
 * předtančení * bohatá tombola * půlnoční losování hlavní ceny * vyhlášení nejlepších masek – skupiny, jednotlivci *
 VSTUPNÉ - 100,-Kč MASKY - 50,-Kč
Rezervace míst : u Ivany Adamcové

DĚTSKÝ KARNEVAL
sobota 26. března 2016 ve 14 – 16 hod.
* hry * soutěže o ceny * vyhlášení nejlepších masek *
VSTUPNÉ - dobrovolné 

Pozvánka na valnou hromadu T.J.Sokol Velký Osek

přidáno: 8. 3. 2016 6:29, autor: Správce WEBu   [ aktualizováno 8. 3. 2016 6:45 ]

Vážené sestry, vážení bratři

dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na Valnou hromadu naší T.J.Sokol Velký Osek, která se koná ve středu 30.3.2016 od 18.30 hod. ve vinárně Restaurace Dělnický dům ve Velkém Oseku. 

Ing. Jiří Otta
starosta T.J.Sokol Velký Osek
Program:
 1. Zahájení                      
 2. Volba návrhové a mandátové komise
 3. Stanovení zásad pro příspěvky do rozpravy a předkládání návrhů nebo pozměňovacích návrhů a hlasování
 4. Zpráva výboru jednoty o činnosti T.J. - br.Otta
 5. Zpráva o hospodaření jednoty – s.Adamcová
 6. Zpráva člena pověřeného kontrolou – br.Koška
 7. Volba starosty, místostarosty, jednatele a člena pověřeného kontrolou T.J.
 8. Volba vyslanců do výboru Župy
 9. Revokace usnesení mimořádné valné hromady 2015
 10. Plán činnosti T.J. na rok 2016
 11. Rozpočet T.J. na rok 2016
 12. Oslavy 105. výročí založení Tělocvičné jednoty
 13. Diskuze
 14. Usnesení a závěr

Jednodenní lyžařský zájezd do Herlíkovic

přidáno: 19. 1. 2016 23:47, autor: Správce WEBu   [ aktualizováno 19. 1. 2016 23:47 ]

Sokol Velký Osek ve spolupráci s MZŠ pořádá v rámci oslav 105. výročí založení místního Sokola jednodenní lyžařský zájezd do Herlíkovic. 
Pro děti do patnácti let pouze s doprovodem dospělé osoby.
Odjezd v sobotu 20. února 2016 v 7:00 od školy, návrat přibližně v 17:30 ke škole.
Cena za autobus je pro členy Sokola 100 Kč ostatní 120 Kč.
Závazné přihlášky se zaplacením autobusu přijímá Marcela Muniová
Dotazy na tel.: 736120856

Nový oddíl scooteringu

přidáno: 19. 11. 2015 12:54, autor: Správce WEBu   [ aktualizováno 19. 11. 2015 12:56 ]

V listopadu byl při naší Tělocvičné jednotě Sokol Velký Osek 
založen oddíl scooteringu (freestyle jízda na koloběžce).

Vedoucím oddílu je Mgr. Jiří Kubík.

Pozvánka na adventní koncert

přidáno: 10. 11. 2015 13:45, autor: Správce WEBu

Srdečně vás všechny zveme na náš první adventní koncert. 


Těšíme se na vás.
TJ Sokol Sokoleč

Expedice Manaslu 2015 pokračuje

přidáno: 14. 10. 2015 0:06, autor: Správce WEBu   [ aktualizováno 14. 10. 2015 0:19 ]

Druhý z prava je Petr Kejklíček - člen Sokola Velký Osek.
Člen Sokola Velký Osek Petr Kejklíček je druhý z prava.

Mimořádná valná hromada T.J. Sokol Velký Osek

přidáno: 1. 10. 2015 13:20, autor: Správce WEBu   [ aktualizováno 14. 10. 2015 0:02 ]


Vážené sestry, vážení bratři
dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval
 na mimořádnou Valnou hromadu 
naší T. J. Sokol Velký Osekkterá se koná 
v pondělí 2. listopadu 2015 od 18.30 hod. 
ve vinárně Restaurace Dělnický dům 
ve Velkém Oseku.

Ing. Jiří Otta
Program : 
 1. Zahájení
 2. Bezúplatný převod majetku Tělocvičné jednoty Sokol Velký Osek na Obec Velký Osek, a to nemovitostí vyznačených na LV 670 : pozemek st.100,  o výměře 1066 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, budovy č.p.81 stojící na st.100, pozemek parc.č.: 683/3 o výměře 1840 m2 – ostatní plocha
 3. Diskuze
 4. Usnesení a závěr

1-10 of 74